Realizacja witryny:
EST. 1954

Beksiński

Spektakle

scrolluj, aby
zobaczyć więcej

Spektakle Spektakle

Spektakle Spektakle Spektakle

Wywiad, którego nie będzie to spektakl teatralny powstały na podstawie tekstów Zdzisława Beksińskiego pochodzących z różnych lat jego życia. Dzięki nim poznać można rozmaite sytuacje życiowe malarza i zbliżyć się do lepszego rozumienia jego twórczości. Skromna scenografia stworzona w oparciu o autentyczne „sprzęty” pochodzące z warszawskiego mieszkania artysty uzupełniona jest wyświetlanymi na ekranie fotografiami i filmami ilustrującymi treść rozmowy.

Za punkt wyjścia spektaklu autor scenariusza obrał tajemniczy sms, który otrzymał w rok po śmierci Zdzisława Beksińskiego a pochodzący z telefonu artysty z treścią: „Zadzwoń”. Na tej kanwie dochodzi do rozmowy, niezwykłej rozmowy…

Powrót do góry